Výrobci

Žádný výrobce

Reklama

Newsletter

Kanál RSS

Nejsou dostupné žádné zprávy RSS

Všeobecné podmínky

 

Objednávka a ceny zboží

 •  Ceny u zboží na internetových stránkách společnosti Petr Hirschkorn-Ferotep jsou závazné a to až do doby jejich změny.Petr Hirschkorn-Ferotep ( dále jen prodávající) si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.
 • Hlavní způsob objednání je po registraci do eshopu, naplnění nákupního košíku a odeslání objednávky, po dohodě lze objednávat také telefonicky, emailem, písemně nebo osobně.
 • Po každé odeslané objednávce se okamžitě kupujícímu odesílá potvrzující informační email o objednávce.
 • V nejbližším možném termínu bude prodávající kupujícího informovat telefonicky, emailem, písemně nebo osobně o dalším postupu.
 • Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, dostupný telefon, u firem IČO a DIČ, datum nejbližší možné schůzky, případně telefonického kontaktování ohledně upřesnění požadavků.
 • Po upřesnění požadavků následuje podpis „Smlouvy o dílo“ (dále jen smlouva), kde obě strany podpisem potvrdí požadovaný rozsah, funkčnost a konečný vzhled eshopu.
 • Změnu požadavků na rozsah, funkčnost a vzhled eshopu ze strany kupujícího v průběhu tvorby eshopu lze učinit pouze písemným dodatkem ke smlouvě.
 • Z důvodu jakékoliv změny požadavku na rozsah, funkčnost a vzhled eshopu ze strany kupujícího v průběhu tvorby eshopu si prodávající vyhrazuje právo na změnu konečné ceny domluvené a potvrzené ve smlouvě. Tato musí být předem odsouhlasena kupujícím a to písemně.

 

Storno objednávky

 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
 • Závazným potvrzením se myslí podpis smlouvy oběma stranami.
 • Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, například z důvodu zrušení nabízení nebo jiným znemožněním dodávky eshopu či jeho částí.
 • V případě stornování ze strany prodávajícího bude prodávající bez jakýchkoliv průtahů kontaktovat kupujícího a navrhne nejlepší schůdné řešení problému s objednávkou, v případě již uhrazené zálohy na zboží nebo celé úhrady zboží bude tato částka neprodleně kupujícímu navrácena.

 

Bezpečnost a ochrana informací

 • Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách či registraci, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnosti a pod. (sdělení jména a adresy dodání).
 • Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromažďováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
 • Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 sb. na ochranu osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a osobní údaje kupujícího budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího k obchodním účelům.

 

Termín dodání eshopu

 • Termín odevzdání hotového a funkčního internetového obchodu je závislý od množství položek, součástí a doplňků, které jsou zahrnuty v objednávce.
 • Přesný termín je možné stanovit po získání veškerých požadavků ze strany kupujícího ohledně rozsahu, vzhledu a funkčnosti eshopu.
 • Z důvodu případné změny ze strany kupujícího v průběhu tvorby eshopu na rozsah, funkčnost a vzhled eshopu si prodávající vyhrazuje právo na změnu termínu dodání
 • Termín dodání je součástí smlouvy, kterou osobně podepíší obě strany.

 

Záloha a úhrada eshopu

 • Zálohu na eshop ve výši 10% kupující uhradí po podpisu smlouvy a to bankovním převodem na číslo bankovního účtu uvedeném v této smlouvě, nejpozději však do 5ti pracovních dní od podpisu této smlouvy a nebo v hotovosti na místě.
 • Doplatek celkové výše ceny eshopu kupující zaplatí po odevzdání eshopu do jeho užívání, a to bankovním převodem na číslo bankovního účtu uvedeném ve smlouvě, nejpozději však do 5ti pracovních dní od předání eshopu do užívání kupujícímu a nebo v hotovosti na místě.

 

Závěrečná ustanovení

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 • Tyto Všeobecné podmínky se vztahují pouze na objednání jednotlivých balíčků a doplňků eshopu z tohoto internetového obchodu.
 • Další podmínky tvorby a dodání eshopu kupujícímu budou uvedeny ve smlouvě, kterou osobně podepíší obě strany.
 • Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2009. Pro smlouvy, které byly uzavřené před datem 1.5.2009, nabývají tyto Všeobecné podmínky platnosti 1.5.2009.

DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

No new products at this time

Nejprodávanější

Prozatím nejsou žádné nejprodávanější produkty

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy